Zpět na nabídky práce Chomutov

Nabídka práce Technický pracovník, Chomutov (20-2023)

Ke dni 26.03.2023 nabízí Ředitelství silnic a dálnic ČR (Chomutov) volné pracovní místo na pozici Technický pracovník, Chomutov (20-2023) v obci Chomutov (okres Chomutov).
Nabídnutá (minimální) mzda za plný úvazek je dohodou. Tato nabídka volného pracovního místa byla na našem serveru naposledy aktualizována: 26. 3. 2023 .
Detailní informace k volnému pracovnímu místu

Popis volného pracovního místa

Pracovní pozice:
Technický pracovník, Chomutov (20-2023)
Místo práce:
Chomutov (Chomutov)
Úvazek:
Plný úvazek
Mzda:
dohodou
Text nabídky:
Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základem její činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace. Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

Technický pracovník

Pracoviště-lokalita
Správa Chomutov – Kochova 3975, Chomutov

Náplň práce
• Zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek na údržbu a opravy dálnic a silnic I. třídy
• Řízení a koordinace jednotlivých staveb při přípravě, realizaci a v záruční době (vč. případných reklamačních řízení) z pozice objednatele a správce silnic a jejich součástí a příslušenství
• Spolupráce s dopravním inspektorátem Policie ČR v oblasti působnosti včetně vyhodnocení úseků s častými dopravními nehodami (nehodová místa)
• Evidence požadavků a příprava podkladů pro zadávání oprav, včetně zajištění dokumentace
• Práce se směrnicemi, vnitřními předpisy a příslušnou platnou legislativou
• Komunikace s orgány státní správy a samosprávy včetně účasti na koordinačních jednáních
a kontrolních dnech stavby případně provedení kontroly stavby či silnice

Co od Vás očekáváme?
• VŠ příp. SŠ vzdělání (lze nahradit praxí min. 2 roky) stavebního zaměření výhodou
• Praxe v oblasti dopravní stavby
• Autorizace v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. výhodou
• Základní znalost zákona č. 13/1997 Sb., orientace v projektové dokumentaci
• Uživatelská znalost MS Office
• Znalost FIDIC (Zelená příp. Červená kniha) – velkou výhodou
• Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
• Trestní bezúhonnost
• Samostatnost, schopnost práce v týmu a koordinace týmu

Co Vám nabízíme?
• Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
• Stabilitu státní příspěvkové organizace
• Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
• Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, bezplatná jazyková výuka angličtiny, možnost využití rekreačních zařízení, vstupenky do aquaparku Čestlice, ZOO Praha, permanentky na lyže)
• Pružnou pracovní dobu, která vám umožní sladění osobního života

Termín nástupu
Dle dohody

Pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Platové podmínky
11. platová třída dle NV ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění NV č. 341/2017, platový stupeň dle vzdělání a související odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.
Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Kontaktní údaje

Zaměstnavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Našli jsme pro vás podobné nabídky práce

Chomutov
Lidé a Příležitosti s.r.o.
24980 Kč